TRIN 1: Rens huden

Rens huden forsigtigt med en renseserviet eller med vand og mild sæbe. Dette er vigtigt for at fjerne overskydende fedt fra huden for at sikre, at elektroden sidder godt fast. Brug derfor ikke make-up fjerner, da dette efterlader en fedtet overflade.

TRIN 2: Sæt elektroden på

Brug et spejl til at placere elektroden korrekt. Den smalleste del skal vende nedad, og den nederste kant placeres på den vandrette linie, der forbinder øjenbrynene. Gør det foran et spejl de første få gange, du gør dette, for at lære fremgangsmåden at kende.

TRIN 3: Sæt Cefaly på

Sæt Cefaly på, med den midterste del løftet op mod pandens højde. Sænk derefter Cefaly for at forbinde det med plasticpinden på plastret. Gør også dette foran et spejl de første gange.

TRIN 4: Påbegynd behandlingen

Tryk på knappen for at påbegynde behandlingen. Apparatet har tre forskellige indstillinger:

  • Program 1: Et enkelt tryk, hvorefter høres et bip. Bruges til anfaldsbehandling, gerne med flere sessioner à 20 minutter efter hinanden.
  • Program 2: To tryk lige efter hinanden, hvorefter høres to bip. Bruges til forebyggelse. En session på 20 minutter udgør dagens forebyggende behandling. Dette gentages dagligt.
  • Program 3: Tre tryk lige efter hinanden, hvorefter høres tre bip. Bruges som anti-stress behandling.

TRIN 5: Under behandlingen

Under behandlingen begynder det at snurre, og det tiltager i intensitet. Hvis du synes, det bliver for intenst, så tryk på knappen igen for at bevare intensiteten på det aktuelle niveau. Så bliver det ikke mere intenst gennem de kommende 20 minutter. Du bør dog lade intensiteten stige, efterhånden som du vænner dig til at have apparatet på. Hvis du lader intensiteten stige, gør det behandlingerne mest effektive. Mens behandlingen står på, kan du lave, hvad du vil, f.eks. se TV, læse avis, lave mad el. lign. Det eneste, vi anbefaler, at du ikke gør, er at køre bil eller betjene maskiner, da behandlingen kan virke let søvndyssende og afslappende på nogle.

TRIN 6: Efter behandlingen

Når behandlingen er afsluttet, løft da den midterste del af Cefaly for at afmontere den fra elektroden, og tag Cefaly af hovedet. Tag elektroden af ved at holde fast i spidserne, og sæt den tilbage på plasticstykket. Placer elektroden på det gennemsigtige plasticstykke, og opbevar den i den tilhørende pose.